W kontekście akapitu 3. wyjaśnij sens frazy: zaglądamy za horyzont zdarzeń.

...

...

...

...