Wskaż dwa problemy, których dotyczą pytania zadawane naukowcom przez Tomasza Rożka.

...

...