Za pomocą jakich zabiegów językowych autor wyraził wątpliwości związane z niektórymi sądami prezentowanymi w akapicie 3.? Wypisz dwa i je nazwij. 

1. nazwa zabiegu językowego: ...

przykład: ...

2. nazwa zabiegu językowego: ...

przykład: ...