Wykres przedstawia zależność siły mięśni każdego z dwóch rowerzystów od przebytej drogi.

 Na podstawie wykresu można stwierdzić, że:


A. Adam i Maciek wykonali jednakową pracę.
B. Adam i Maciek nie wykonali żadnej pracy
C. Maciek wykonał dwa razy większą pracę niż Adam.
D. Adam wykonał dwa razy większą pracę niż Maciek.