Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce literę „I”, jeśli zdanie zawiera informację, lub literę „O”, jeśli w zdaniu jest wyrażona opinia.

 

Lp. 

Zdanie

Odpowiedź

 1.

Pierwsze encyklopedie, książki pod takim tytułem, zaczęły się pojawiać w XVI wieku.

 

 2.

Tworzenie encyklopedii to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, finansowe i edytorskie.

 

 3.

[…] jest to źródło informacji niezwykle użyteczne, ale wymagające dużej ostrożności.

 

 4.

Świetne rezultaty przynosi porównanie treści tego samego hasła w kilku wersjach językowych.