Dokończ zdania, wybierając słowa spośród podanych:

wnioskowanie, definiowanie, porównywanie, przeciwstawienie

  1. Zdanie: Encyklopedie to wielotomowe dzieła obejmujące całość wiedzy z najróżniejszych dziedzin jest przykładem ...
  2. Zdanie: Ten anarchiczny sposób tworzenia encyklopedii oraz jej darmowy charakter wzbudzały wielkie emocje, oskarżenia, próby dyskredytacji z jednej strony, a deklaracje o prawdziwie wolnościowym i demokratycznym  sposobie dystrybucji i upowszechniania wiedzy z drugiej jest przykładem ...
  3. Zdanie: Biorąc pod uwagę popularność Wikipedii, można powiedzieć, […] że „jeszcze nigdy tak wielu czytelników nie zawdzięczało tak wiele tak licznym autorom”  jest przykładem 
    ...