Zamieszczona na rysunku obok figura przedstawia znak drogowy.
Figura ta
A. Nie ma osi symetrii.
B. Ma dokładnie jedną oś symetrii.
C. Ma dokładnie dwie osie symetrii.
D. Ma nieskonczenie wiele osi symetrii