Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełni akapit 6.?

...

...

...