Wymień trzy różnice między Wikipedią a tradycyjną encyklopedią. 

Lp.

Wikipedia

Encyklopedia

 1.

 

 

 

2. 

 

 

 

3.