Podaj dwa powody uzasadniające celowość użycia liczb w akapicie 5.

...

...