Wykres przedstawia zależność mocy mięśni rowerzysty od czasu jazdy na wybranym odcinku trasy.

Ile razy moc mięśni rowerzysty w chwili rozpoczęcia pomiaru jest większa od mocy jego  mięśni w chwili 10 s?

 

A. 2  B. 1,25
C. 0,8 D. 0,5