Użyte w akapicie 7. cudzysłowy

A. sygnalizują użycie wyrazów potocznych.
B. wyodrębniają nazwy własne.
C. wprowadzają element ironii.
D. wyodrębniają cytaty.

Zaznacz poprawną odpowiedź.