Które z podanych niżej zdań wyraża poglądy autorki? Odpowiedź zaznacz, wstawiając znak X do odpowiedniej rubryki.

Lp. Zdanie Odpowiedź
1. Empatia daje szansę wspólnego rozwiązania problemów.  
2. Doradzanie drugiemu człowiekowi jest jedną z barier komunikacyjnych.  
3. Odwrócenie uwagi od problemu to forma przyjacielskiej pomocy.