W wycieczce rowerowej uczestniczy 32 uczniów. Chłopców jest o 8 więcej niż dziewcząt. 
Ilu chłopców jest w tej grupie?

A. 12 B. 16 C. 20 D. 24