Jakie funkcje w tekście pełni akapit 5? Wymień dwie.

...

...