Z jakim obiegowym przekonaniem na temat prowadzenia rozmowy polemizuje autorka artykułu
w akapicie 2?

...

...

w akapicie 4?

...

...