Z akapitu 3. wypisz dwa językowe wyznaczniki spójności tekstu.

...

...