Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełnią pytania postawione na początku akapitu 1?