Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza będzie mapa w skali:

A. 1:5 000 B. 1:10 000 C. 1:25 000 D. 1:50 000