Podając po jednym argumencie, uzasadnij, że tekst Edwina Bendyka ma charakter

dyskursywny (refleksyjny). 

...

...

perswazyjny (przekonujący).

...

...