Jakie formy wypowiedzi służą obiektywizacji i subiektywizacji wypowiedzi? Podaj po dwa

przykłady.

Obiektywizacja: ... 

...

...

 

Subiektywizacja: ... 

...

...