Na podstawie akapitu 7. wyjaśnij, co oznacza określenie: sieć semantyczna.

...

...

...

...