W akapicie 2. czytamy: Podobnie powinniśmy zachowywać się w Internecie. Podaj słowo,

które najlepiej określa charakter tego zachowania.

...