Z akapitu 2. wybierz słowa, którymi można zastąpić poniższe określenia Internetu. 

śmietnik   –  ...

sezam kultury –  ...