W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45 m3 ziemi, z której usypano kopiec w kształcie stożka. Jego pole podstawy jest równe 54 m2 . Oblicz wysokość kopca, pamiętając, że objętość stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości. Zapisz obliczenia.

 

Odpowiedź: ...