Usłyszysz dwukrotnie pięć wiadomości sportowych. Do każdej wiadomości (#.1. – #.5.) dopasuj właściwy nagłówek (A-G). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie odnoszą się do żadnej wiadomości.

 

A. DISMISSAL OF THE COACHING TEAM

B. THE WINNER BOOED BY THE CROWD

C. IMPRESSIVE START DESPITE PROBLEMS

D. INJURIES SLOW DOWN PLAYER’S CAREER

E. TEAM FOCUSED ON GETTING BACK TO THE TOP

F. PLAYER’S PREMATURE RESIGNATION

G. UNEXPECTED DEFEAT FOR CURRENT TABLE LEADERS

#.1.

 

#.2.

 

#.3.

 

#.4.

 

#.5.