Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób na temat muzyki. Do każdej wypowiedzi (#.1.–#.5.) dopasuj właściwe zdanie podsumowujące jej treść (A–F). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie odnosi się do żadnej wypowiedzi.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

A. Most music lovers won’t mind buying music from the net cheaply.
  
#.1.
#.2.
#.3.
#.4.
#.5.
        
B. Downloading music illegally will be a growing problem.
C. It is vital to make the existing legal regulations work.
D. There should be a different punishment for stealing music.
E. The Internet will employ music in more creative ways.
F. It is worth trying out solutions adopted in other countries.