Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest

A. orzekanie kar wobec posłów za naruszenie konstytucji.
B. sprawowanie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych.
C. sprawowanie ochrony konstytucyjnej nad niezależnością sądów.
D. orzekanie w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z ustawą zasadniczą.