Usłyszysz dwukrotnie pięć wiadomości. Do każdej wiadomości (#.1.–#.5.) dopasuj właściwy nagłówek (A–G). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie odnoszą się do żadnej wiadomości.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

 A. 

BUS DRIVER FINED FOR DANGEROUS DRIVING

 B. 

BUS GOES OFF ROUTE – PUPILS LATE FOR SCHOOL

 C. 

KIDS TAKEN TO HOSPITAL AFTER A COLLISION

 D. 

IRRESPONSIBLE BUS DRIVER FIRED FROM WORK

 E. 

BUS DRIVER REFUSES TO DRIVE FOR PUPILS’ SAFETY

 F. 

RESCUE SERVICES HELP VICTIMS OF A CRASH

 G. 

 LIFE-THREATENING INCIDENT DEALT WITH BY A BUS DRIVER 

 

#.1.

      

#.2.

 

#.3.

 

#.4.

 

#.5.