Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y.

 

Odpowiedź: ...