Usłyszysz dwukrotnie pięć komunikatów radiowych. Przyporządkuj do każdego komunikatu (#.1. – #.5.) właściwy nagłówek (A – F). Wpisz odpowiednie litery do tabeli. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego komunikatu.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

A. SECURITY ALERT AFFECTS PASSENGERS
B. DELAYS ON MOTORWAY DUE TO FUEL SPILL
C. AIRLINE THREATENED WITH BANKRUPTCY
D. FIREFIGHTERS PUT OUT MASSIVE BLAZE
E. PASSENGERS SUFFER AS COMPANY COLLAPSES
F. TUNNEL CLOSED FOR SAFETY DRILL
#.1.  

#.2.  
#.3.   
#.4.   
#.5.