Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.

1. Wiele krajów i miast ubiega się o organizowanie ważnych, międzynarodowych imprez sportowych. Napisz rozprawkę przedstawiającą dobre i złe strony organizacji takich imprez dla danego kraju lub miasta.

2. Aby pomóc rozwiązać niektóre problemy społeczne, organizuje się akcje charytatywne. Biorą w nich udział również dzieci i młodzież. Opisz tego typu akcję, która była zorganizowana w Twojej szkole i w której wziąłeś/wzięłaś udział.

3. Napisz opowiadanie o nastolatku, który w czasie wycieczki szkolnej ratuje kolegów będących w niebezpieczeństwie.

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów.

CZYSTOPIS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...