Klienci jednego z banków uważają, że sposób wykonywania umów o kredyt hipoteczny przez bank w rażący sposób narusza ich interesy. Żeby dojść swoich praw, postanowili zwrócić się do właściwej instytucji, aby w ich imieniu wystąpiła ona jako powód w postępowaniu sądowym.

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Właściwe kompetencje do udzielenia pomocy klientom w opisanej sprawie ma

A. rada gminy.
B. urząd skarbowy.
C. rzecznik konsumentów.
D. związek zawodowy bankowców.