Morze Bałtyckie jest słabo zasolone. Wartość zasolenia waha się od 0,2% w Zatoce Botnickiej do 1,8% u wybrzeży Danii, a średnie zasolenie Oceanu Atlantyckiego jest równe 3,4%. Która z poniższych odpowiedzi wyjaśnia tak niskie zasolenie?

A. Duże parowanie, wąskie połączenie z oceanem, niewielki dopływ słodkich wód.
B. Duży dopływ słodkich wód, wąskie połączenie z oceanem, niewielkie parowanie.
C. Gorący klimat, duży dopływ wód słodkich, swobodna wymiana wód z oceanem.
D. Małe parowanie, niewielki dopływ wód rzecznych, swobodna wymiana wód z oceanem.