O godzinie 6.00 najobfitsze opady wystąpiły w

A. Łodzi i Krakowie. B. Białymstoku i Wrocławiu.
C. Łodzi i Wrocławiu. D. Gdańsku i Szczecinie.