Z jakiego kierunku napływały nad Polskę masy powietrza przynoszące obfite opady?

A. Północno-wschodniego. B. Północno-zachodniego.
C. Południowo-wschodniego. D. Południowo-zachodniego.