Jesteś na kursie językowym za granicą. Napisz wiadomość do kolegi/koleżanki. 

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
przekazania wszystkich informacji (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

CZYSTOPIS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...