Przeanalizuj wykres zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia.

 

W którym z miejsc: w Zakopanem, na szczycie Rysów, na plaży w Sopocie czy na Żuławach temperatura wrzenia wody jest najniższa?

A. W Zakopanem. B. Na szczycie Rysów.
C. Na plaży w Sopocie. D. Na Żuławach.