Ilu uczniów z klasy IIa otrzymało co najmniej 6 punktów?

A. 13
B. 7
C. 4
D. 3