Napisz list do kolegi z Anglii, który wkrótce zamierza Cię odwiedzić. W swoim liście:
• wyraź zadowolenie z planowanego przyjazdu kolegi do Polski i poradź mu, co powinien ze sobą zabrać
• wspomnij o przyjęciu, które zamierzasz zorganizować podczas jego pobytu, i zapytaj, jaki termin przyjęcia by koledze odpowiadał
• napisz, gdzie zamierzasz to przyjęcie urządzić, i uzasadnij wybór tego miejsca
• poproś o przywiezienie rzeczy, którą zostawiłeś/łaś u kolegi podczas ostatniej wizyty, i obiecaj odebrać kolegę z lotniska.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językowa (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.

CZYSTOPIS