Miałeś/łaś odwiedzić kolegę w Anglii, ale zgubiłeś/łaś dokumenty. Napisz do niego wiadomość.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

CZYSTOPIS