W tabeli przedstawiono procentowy skład powietrza wdychanego i wydychanego.

Składniki powietrza

Zawartość w powietrzu wdychanym

Zawartość w powietrzu wydychanym

Azot

78,4%

74,3%

Tlen

20,8%

15,3%

Dwutlenek węgla

0,04%

4,2%

 

Wybierz stwierdzenie objaśniające zasadność stosowania sztucznego oddychania metodą „usta - usta".

A. Człowiek całkowicie wykorzystuje tlen zawarty w powietrzu wdychanym.
B. Człowiek nie wykorzystuje azotu zawartego w powietrzu.
C. Człowiek nie wykorzystuje całkowicie tlenu zawartego w powietrzu wdychanym
D. Człowiek wytwarza dwutlenek węgla w swoim organizmie.