Zarodek kukurydzy znajdujący się w ziarniaku

A. odżywia się autotroficznie, oddycha beztlenowo.
B. odżywia się kosztem bielma, oddycha tlenowo.
C. odżywia się kosztem łupiny owocowo-nasiennej, oddycha tlenowo.
D. odżywia się kosztem bielma, oddycha beztlenowo.