Która część ziarniaka pełni podobną funkcję jak żółtko jaja?

A. Łupina B. Owocnia C. Bielmo D. Zarodek