Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu nastolatków wspominających swoje dzieciństwo. Do każdej osoby (#.1.–#.5.) dopasuj zdanie podsumowujące jej wypowiedź (A–F). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

A. I was late for my performance.
#.1.       
#.2.   
#.3.   
#.4.   
#.5.   
B. I had an accident.
C. I chose my future career.
D. I disappointed one of my parents.
E. I won a school competition.
F. I got scared of performing in public.