Wraz z kolegami przygotowaliście przedstawienie, które zostało wystawione podczas imprezy szkolnej. Napisz list do kolegi z Anglii.
• Poinformuj, jakie przedstawienie wystawiliście i z jakiej okazji było ono przygotowane.
• Napisz, jak długo trwały przygotowania i jaka była Twoja rola w przygotowaniu tego przedstawienia.
• Opisz problem, który mieliście w trakcie przygotowań, i napisz, jak go rozwiązaliście.
• Wspomnij, jaka była reakcja widzów i na co zostaną przeznaczone pieniądze ze sprzedaży biletów.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językowa (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...