Na wykresie przedstawiono zależność natężenia I od napięcia U dla czterech odbiorników prądu. 

Który odbiornik ma największy opór?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4