Wartość przyśpieszenia samochodu S była równa 

A. 0 m/s2 B. 4 m/s2 C. 6 m/s2 D. 15 m/s2