Wartość przyśpieszenia samochodu F była równa 

A. 6 m/s2 B. 2,5 m/s2 C. 0,4 m/s2 D. 0 m/s2