Na rysunku przedstawiono wybrane informacje z układu okresowego pierwiastków. (Masy atomowe podane są w zaokrągleniu do jedności).

 

Korzystając z nich, oblicz masę cząsteczkową związku chemicznego o wzorze sumarycznym Mg3(AsO4)2.

A. 164
B. 211
C. 350
D. 130